grafiek
Klik om te vergroten

Het verlagen van biggen- en varkenssterfte heeft al jarenlang de volle aandacht van de Nederlandse varkenshouderij. Binnen Europa heeft Nederland dan ook een belangrijke voortrekkersrol als het gaat om het verder verduurzamen van de varkensvleesproductie.

Een voorsprong die de Nederlandse varkenshouderij graag wil vasthouden en – waar economisch en maatschappelijk passend – verder wil uitbouwen. Daarom heeft zij de ambitie uitgesproken om via een beter gebruik van bestaande kennis en aanvullende innovaties verder te werken aan het terugdringen van biggensterfte en het vergroten van bigvitaliteit. Daarbij is als uitgangspunt gekozen dat een zeug zelfstandig haar eigen biggen groot moet kunnen brengen.

Aandacht voor maatschappelijke bezorgdheid

De Stuurgroep Bigvitaliteit constateerde ook dat er in de maatschappij ongerustheid is over de zorg voor varkens in de varkenshouderij. De Nederlandse varkenshouderij heeft te maken met een bijzondere combinatie van enerzijds technische vooruitgang (die ook leidt tot milieuwinst en een verbetering van het dierenwelzijn) en anderzijds een afname van het vertrouwen vanuit de maatschappij in de kwaliteit van de zorg voor de varkens.

De varkenshouderij is zich ervan bewust dat zij aandacht moet besteden aan deze bezorgdheid. Daarom geeft deze website inzicht in de initiatieven van de Nederlandse varkenshouderij om de biggensterfte duurzaam terug te dringen. Uiteraard worden ook de resultaten geschetst, evenals de discussies die er leven.