Een initiatiefgroep vanuit de varkenshouderij heeft de maatschappelijke ongerustheid over biggensterfte tot haar zorg gemaakt. Deze 'Stuurgroep bigvitaliteit' verzamelt informatie over biggen- en varkenssterfte, analyseert deze en zet acties uit om de sterfte van varkens verder te verlagen. Een belangrijk deel hiervan vindt u op deze website. Zo wil de stuurgroep geïnteresseerden op een continue basis van informatie voorzien.