Hoewel de sterfte van varkens een natuurlijk gegeven is, kunnen varkenshouders veel doen om de sterfte op hun bedrijf zo laag mogelijk te houden.

Goede zorg tijdens en na de geboorte

Een van de belangrijkste maatregelen is voldoende gespecialiseerde zorg en/of uitgebreide arbeidsinzet rond het geboorteproces en in de eerste levensdagen van de biggen. Varkenshouders kunnen erop toezien dat het geboorteproces vlot verloopt en de biggen helpen om snel biest te drinken. Daarnaast is het raadzaam om de biggen onder een warme lamp te leggen, geplaatst in een hoek van het hok. Pasgeboren biggen zijn namelijk erg gevoelig voor kou en kunnen hun lichaamstemperatuur nog niet goed op peil houden.

Overige maatregelen

Andere maatregelen die varkenshouders nemen om de sterfte te beperken, zijn: