Juni 2016 heeft de Stuurgroep Bigvitaliteit een plan van aanpak aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Plan van Aanpak zijn de activiteiten opgenomen welke moeten bijdragen aan vitale biggen en minder uitval. Voor de korte termijn wordt gekeken naar mogelijkheden vanuit de huidige situatie op de bedrijven om de uitval van biggen verder te verlagen.

Voor effecten op de langere termijn worden activiteiten benoemd die in de sector en/of bedrijven leiden tot mogelijke structuuraanpassingen om te komen lagere uitval van biggen. Het volledige plan van aanpak kunt u hier downloaden.

Het plan van aanpak is verder uitgewerkt en geconcretiseerd in een projectplan. Alle partijen dragen bij aan de uitvoering van de projectactiviteiten. U wordt op de hoogte gehouden via nieuwsberichten op deze website.