Vitale varkens zijn de basis van een gezonde varkenshouderij. De Nederlandse varkenshouderij werkt op dit thema aan continue verbetering. Sectorpartijen hebben het thema ‘bigvitaliteit’ omarmd en werken samen aan gezonde biggen en minder uitval.

De Stuurgroep ‘Bigvitaliteit’ wordt gevormd door vertegenwoordigers van varkenshouders (POV: voorzitter, LTO en NVV), Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV), varkensfokkerij organisaties (Topigs Norsvin, PIC, DanAvl), dierenartsen (KNMvD), diervoederindustrie (Nevedi), veehandel (Vee en Logistiek Nederland, V&LN), vleesverwerkende bedrijven (COV) en de Dierenbescherming.

Er is samen met Wageningen Universiteit, GD, en Faculteit Diergeneeskunde een plan van aanpak opgesteld en overhandigd aan de Tweede Kamer in juni 2016. Dit plan van aanpak is verder geconcretiseerd en in uitvoering genomen. Op deze website worden geïnteresseerden geïnformeerd over de activiteiten en resultaten op het thema.