Ondanks alle zorg en aandacht die de Stuurgroep bigvitaliteit heeft besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier gepresenteerd wordt onvolledig, onjuist of onduidelijk is.

Aan de publicatie van informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website www.vitalevarkens.nl behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht) voor de op deze website opgenomen informatie (waaronder teksten en beeld- en grafisch materiaal).

Overname van de algemene informatie is toegestaan, mits hierbij de bron wordt vermeld.

De informatie van deze website wordt regelmatig onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Bigvitaliteit aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.